Välkommen! »

 

Vi står för att vara ett innovativt företag och har en teknisk kompetens som gör oss unika i Norden. Vi är de enda i Norden som har ett energideklarations-bemyndigande för både Finland och Sverige. Vi erbjuder marknaden ett flertal tjänster genom att vi hjälper dig och ditt företag till en hållbar framtid.

Vi är din partner för energieffektiva fastigheter.  Vi hjälper idag butiker, Brf:er, fastighetsägare, privatpersoner, industrier, hotell, kommuner och företag att vara energieffektiva.

 

 

Vid utförandet av energideklarationen besiktar vi din byggnad och dess installationer. Resultaten analyseras och vi ger förslag till energieffektivisering. Därefter upprättas energideklarationen.

Vi har behörighet K, vilket ger oss rätt att även energideklarera byggnader med kylutrustning.

På Boverket hittar du igen oss som en av de som utför energideklarationer. Vi har högsta behörighet.

Öppna länk till Boverkets lista över certifierade energiexperter

Energiberäkningar behöver du när du ska bygga ett nytt hus. Vid byggsamrådet ska du senast ha tagit fram en energiberäkning för ditt nya hus. Det är bra att ta hjälp av en kunnig konsult på området. Du gör denna beräkning för vara säker på att huset du bygger och ska bo i är ett energieffektivt hus. På Boverket hittar du igen oss som en av de som utför energiberäkningar.

Öppna länk till Boverkets lista över certifierade energiexperter

Du kan göra stora energibesparingar och få ett trivsammare inomhusklimat vid termografering av din byggnad. Termiska avvikelser dokumenteras tydligt. Felen blir då lätta att åtgärda för en fackman.

 

Vi kan snabbt identifiera otätheter, konstruktionsfel, brister i isolering, köldbryggor, felaktigt utförande och kallras som orsakar onödig energiåtgång. Drag och fuktskador hittas för vår kunniga personal enkelt med en värmekamera.

 

Certified Infrared Thermographer Level 1 No. 2011NO37N001

.

 

   Kontakt »

 

Telefon 0706-97 22 29

info@nordiskenergideklaration.se

 

 

Motto »

 

”Att ge dig, som kund, avkastning på dina investeringar och spara på våra naturresurser”

 

Privatkund A»

 

Vid besiktingen av familjens nya hus gav det en besparing på 2 000 kronor per år utan att någon investering behövdes göras. En bra start för den nya familjen. Och för de gamla ägarna känndes det nu tryggt att lämna över sitt hus till de nya ägarna. 

 

 

Fastighetsbolag A »

En av de avgörande faktorerna för en investeringskostnad brukar i slutändan vara kostnaden för själva driften sedd ur anläggningens totala livstid. Men den i särklass viktigaste faktorn är att själva tekniken fungerar. För att undvika den här fallgropen jämfördes olika investeringsalternativ. En stor investering som gav ringa eller begränsad kundnytta kunde undvikas och fastighetsbolaget sparade 2,4 miljoner kronor.

 

Brf A»

 

Vid besiktingen av föreningens åtta hus gavs besparingsförslag till ett värde om 100 000 kronor per år utan någon ytterligare investering.

 

 

 

Nordsik Energideklaration AB • info@nordiskenergideklaration.se • 0706-972229

 

Nordisk Energidaklaration är ett teknikkonsultföretag med inriktning mot byggnadskonstruktion, installationsteknik, energi och miljö.

 

 

 

Tjänster: Energideklarationer, projektledning, energirådgivning, beräkningar, analyser och mätningar.

Nordisk Energideklaration AB